lupiner
lupiner

press to zoom
fotostäddagen5maj2018
fotostäddagen5maj2018

press to zoom
regnbage over en stuga.jpg
regnbage over en stuga.jpg

Regnbåge över en stuga

press to zoom
lupiner
lupiner

press to zoom
1/28

Välkommen till Lupinens hemsida 

 

Välkommen till höstens städdag

 

 Söndag den 25 september kl.11-13.00

Samling vid klubbstugan för utdelning av arbetsuppgifter Vi avslutar med medlemsmöte kl.13-15.00.

De punkter vi tänker ta upp på mötet är:

Utvärdering av bommen vid infarten

Nummerskyltar på SL

Syn av SL och OL

Vattenfrågan

Status arrendeavtalet

Stängning av vattnet

El-avläsning

Eldning på lotterna

Biltvätt inom koloniområdet

Övriga frågor

 

Hälsar styrelse

 

 

 

 

Hej!

Kommer du på GRILLFESTEN ?

den 27 augusti kl.16 vid klubbstugan.

Mer information under fliken fester eller på anslagstavlorna på området.

BAKLUCKELOPPIS den 10 september 10-15.00.

Mer info under fliken loppis.

Ny medlemstidning under vecka 32.

 

 

 

 

 

 

 

KOM OCH FIRA MIDSOMMAR MED OSS PÅ LUPINEN

All information hittar du på LUPINENs anslagstavlor.

Välkomna/Festkommitén

 

Toaletterna öppnar upp på måndag den 16 maj.

De stuglotter som ännu inte har kvitterat ut sin toalettnyckel kan höra utav sig till Siw.

Städscheman för klubbstugan och toaletterna finns nu på respektive hus och anslagstavla.

När du har städat så är det viktigt att du signerar och fyller i datum på städlistorna. 

Städbesiktning sker löpande varje vecka.

Tänk på att du debiteras en straffavgift på 500;- om du inte utför städning enligt schema. 

//Styrelsen

Bommen

Hantverkarna som skulle fixa vägen denna vecka fick förhinder och hoppas på att komma igång nästa vecka istället. Nya skyltar kommer att sättas upp på bommen med ny info.

GLÖM INTE ATT BOMMEN ALLTID SKA VARA LÅST (oavsett) /Siwan

Information från medlemsmötet den 24 april;

Kalendern uppdaterades

Arbetsgrupperna kompletterades med nya deltagare, information kommer läggas ut på hemsidan och på anslagstavlorna inom kort. 

När vattnet sätts på den 7 maj är det viktigt att komma ihåg att föreningen endast är ansvarig för underhåll av vattenkranarna utmed vägarna. Allt underhåll inne på lotterna är medlemmen själv ansvarig för.

 

En handikappanpassad bajamaja kommer att ställas upp utanför klubbstugan från den 25 april och tills vidare i avvaktan på att översyn av de ordinarie toaletterna.

För att komma tillrätta med olovligt parkerade bilar, obehöriga som slänger sitt avfall i komposten och nattliga race beslutade samtliga närvarande medlemmar att bommen alltid ska hållas låst. Har du inte koden till låset kontaktar du någon i styrelsen. Koden får inte lämnas ut till obehöriga. 

Äntligen kan vi planera för den efterfrågade loppisen på Lupinen som i år äger rum den 19 juni och 10 september. Vi återupptar midsommarfirandet och till hösten planeras för en grillfest. Mer information kommer i anslutning till de olika aktiviteterna. 

Fortfarande uteblir svar från kommunen på ett antal avgörande frågor om arrendeavtalet samt nu även de nya riktlinjerna för koloniföreningar. Styrelsen har för avsikt att som sista åtgärd skicka en skrivelse till ansvariga på kommunen och begära ett möte för dialog innan maj månads utgång. Frågorna handlar främst om varför föreningen inte får chans att yttra sig i frågor som rör vår förening innan beslut fattas, varför övernattning inte får ske och begäran om lagstöd för krav om rivning av preskriberade byggnader. Styrelsen kommer löpande hålla alla medlemmar informerade om av som händer i frågan. Arrendeavtalet kommer att omförhandlas i sommar.

Föreningen har två soptunnor, den ena för toalettens avfall och den andra för klubbstugans avfall. Dessa tunnor ska vid bestämda tider ställas ut på gatan så att renhållningen kan tömma dessa. Vi kommer uppdatera vilka tider som gäller när vi fått information från kommunen. Ansvariga för städning av toaletter och klubbstuga kommer också bli ansvariga för att se till att tunnorna ställs ut och återställs.

Föreningen har haft inbrott i förråden bland annat har slåtterbalken stulits. Styrelsen ska göra en inventering för att se över om det är mer som saknas och göra en anmälan till

försäkringsbolaget.

 

En påminnelse om återbruket. Saker som läggs där ska vara hela och användbara. Om du som medlem lämnat något där som ligger kvar efter två veckor är du ansvarig att ta tillbaka detta.  

 

 

 

Just ni så har vi inga lediga odlingslotter men du är välkommen att ställa dig i kö.

Kontakta Christian Tellgren-Roth på föreningens mail koloniforeningen.lupinen@gmail.com.