top of page

VILLKOR OCH ORDNINGSREGLER

FÖR UTHYRNING AV KLUBBSTUGAN

Villkor och ordningsregler för uthyrning av Lupinens klubbstuga


Ansvarig hyresgäst är den person som har undertecknat hyreskontrakt för Lupinens klubbstuga och är fyllda 20 år. Hyresgästen ansvarar för;


• att lokalen endast används för ändamål som framgår av avtalet och på överenskommen tid
• att lokalen inte utsätts för onormalt slitage eller annan åverkan
• att alla närvarande känner till det brandskydd som finns i lokalen (brandsläckare 6kg pulver, brandfilt och    första hjälpen kit) samt att utgångar inte är blockerade
• att inga obehöriga får tillträde till lokalen
• att informera om att det råder totalt rökförbud inne i lokalen
• att bilburna besökare parkerar på anvisade platser
• att inga störande ljud förekommer efter kl.24.00
• att alla sopor som glas, burkar, grovsopor tas med av hyresgästen
• att fönster och dörrar är stängda vid hyrtidens slut
• att lokalen är tömd och städad vid hyrestidens slut. Inkluderar även städning av ytterområdet runt       klubbstugan som t.ex. fimpar på marken. Debitering tillkommer om lokalen är ostädad
• att meddela uthyraren om det uppstått skador på inventarier, inredning eller byggnad. Hyresgästen     debiteras vid eventuella skador


Lupinens förening ansvarar inte för material som hyresgästen tar med till lokalen och rekommenderar hyresgästen att ta med eget hänglås för att låsa dörren.
Uthyraren ser till att städmaterial finns tillgängligt i lokalen.


Betalning av hyra 500:-/dygn betalas via swish/bankkonto/kontant när ni erhåller nyckeln. Eventuell ersättning för städ/skador ska vara betald senast 7 dagar efter hyrestidens slut på BG /Swish . Önskas faktura så begär det av uthyraren. Vid sen betalning debiteras en förseningsavgift på 60:-.


Hoppas att ni får en trevlig tillställning/ Koloniföreningen Lupinen

 

bottom of page