VILLKOR OCH ORDNINGSREGLER

FÖR UTHYRNING AV KLUBBSTUGAN

Märsta 2018-05-31

Villkor och ordningsregler för uthyrning av Lupinens klubbstuga.

Ansvarig hyresgäst är den person som har undertecknat hyres/ansvarsförbindelsen för Lupinens klubbstuga och är över 20 år fyllda.

Ansvarig hyresgäst ansvarar för:

 • Att bokad lokal används på angivet vis enligt texten, ändamål.

 • Att lokalen inte utsätts för onormalt slitage eller annan åverkan.

 • Brandskydd som finns i lokalen är, Brandsläckare 6kg pulver, brandfilt samt sjukvårdsväska.

 • Att utrymningsvägar ej är blockerade.

 • Att lokalen inte används utöver den bokade överenskomna tiden.

 • Att inga obehöriga får tillträde till lokalen.

 • Att det råder totalt rökförbud inne i lokalen.

 • Att ni själva ansvarar för det material/mat/dryck som förvaras i lokalen. (Använd gärna eget hänglås på ytterdörren så ingen obehörig kan ta sig in och ta för sig av mat o dyl när ni tillfälligt lämnar lokalen)

 • Att bilburna besökare parkerar på anvisade platser.

 • Att inga störande ljud förekommer efter kl.24.00. (Efter kl.24.00 så ska ni vistas inne i klubbstugan med stängda dörrar).

 • Att ni själva medtager egna dukar och handdukar.

 • Att brännbara sopor slängs i anvisat grönt sopkärl. All övriga sopor som glas, burkar, grovsopor tas med av hyresgästen.

 • Att fönster och dörrar är stängda vid hyrtidens slut.

 • Att lokalen är tömd och väl städad vid hyrestidens slut.

 • Tillsyn och städning av ytterområdet runt klubbstugan. Inkl. fimpar på marken.

 • Att ansvarig omedelbart meddelar uthyraren om det uppstått skador på inventarier, inredning eller byggnad.

 • Att hyresgästen är med och godkänner uthyrarens efterbesiktning.

 • Att ansvarig hyresgäst debiteras för eventuella reparationer, iordningställande/efterstädning av lokalen och inköp av ersättningsmaterial/utrustning.

Uthyraren ansvarar för att det finns städmaterial tillgängligt i lokalen.

Betalning av hyra 500:-/dygn betalas via swish/bankkonto/kontant när ni erhåller nyckeln. Eventuell ersättning för städ/skador ska vara betald senast 7 dagar efter hyrestidens slut på BG 5457-5238/Swish 1234487435. Önskas faktura så begär det av uthyraren. Vid sen betalning debiteras en förseningsavgift på 60:-.

 

 

Hoppas att ni får en trevlig tillställning/ Koloniföreningen Lupinen

 

© 2015-18 by xxx at Koloniträdgårdsföreningen LUPINEN. All rights reserved. The site is proudly created with Wix.com