top of page

VILLKOR OCH ORDNINGSREGLER

FÖR UTHYRNING AV KLUBBSTUGAN

Villkor och ordningsregler för uthyrning av Lupinens klubbstuga

 

Ansvarig hyresgäst är den medlem som har undertecknat hyreskontrakt för Lupinens klubbstuga och är fyllda 20 år. Hyresgästen ansvara för att;

 • lokalen endast används för ändamål som framgår av avtalet och på överenskommen tid

 • lokalen inte utsätts för onormalt slitage eller annan åverkan

 • alla närvarande känner till det brandskydd som finns i lokalen (brandsläckare 6kg pulver, brandfilt och första hjälpen kit) samt att utgångar inte är blockerade

 • inga obehöriga får tillträde till lokalen

 • informera om att det råder totalt rökförbud inne i lokalen

 • bilburna besökare parkerar på anvisade platser

 • inga störande ljud förekommer efter kl.24.00

 • alla sopor som glas, burkar, grovsopor tas med av hyresgästen

 • fönster och dörrar är stängda vid hyrtidens slut

 • lokalen är tömd och städad vid hyrestidens slut. Inkluderar även städning av toaletter och ytterområdet runt klubbstugan som t.ex. fimpar på marken.

 • meddela uthyraren om det uppstått skador på inventarier, inredning eller byggnad.

 

Lupinens förening ansvarar inte för material som hyresgästen tar med till lokalen och rekommenderar hyresgästen att ta med eget hänglås för att låsa dörren.

 

Uthyraren ser till att städmaterial finns tillgängligt i lokalen.

 

Betalning av hyra, 750 kr/dygn samt 500 kr i depositionsavgift betalas via Swish i samband med kontraktskrivandet. Syftet med depositionen är att den ska täcka eventuella kostnader för uppkomna skador/utebliven städning samt vid försenad avbokning som hyresgästen orsakar. Avbokning ska ske senast 30 dagar innan datum för uthyrning. Depositionsavgiften återbetalas direkt när lokalen är besiktad och i godtagbart skick.

 

Hoppas att ni får en trevlig tillställning/ Koloniföreningen Lupinen

 

________________________________________________

Hyresgästens underskrift efter att ha tagit del av villkoren

bottom of page