STYRELSEN 2019

Suppleant:

Irene Johansson

0707237840

          

Vise ordförande:

Lars Carlsson

0704594115

Kassör:

Christian Tellgren-Roth

0765806802

          

Sekreterare:

Marie Holm

0708668377

Ledamot:

Dawit Hailegebreal          

0707516078

Suppleant:

David Lundqvist

0705252230

          

Ordförande

Siwan Eliasson

0707722784

         

Revisorer

Britt-Marie Löfdahl

0738120674

          

Suppleant:

Rakel Eklund

0739304364

          

Valberedningen

Sammankallande

Karina Karlsson

0769184062

Maria Alsenholt

0722491722

© 2015-18 by xxx at Koloniträdgårdsföreningen LUPINEN. All rights reserved. The site is proudly created with Wix.com