top of page

AVGIFTER

STUGLOTTER                                             

Förbundsavgift                  350 kr                Medlemsavgift                  500 kr                Arrendeavgift                   1950 kr 300 kvm  Totalt/år                          2800 kr                                           

ODLINGSLOTTER

Förbundsavgift                215 kr                  Medlemsavgift                500 kr                  Arrendeavgift                  450 kr/lott, 100kvm

Totalt/år                        1165 kr (inkl. 1 lott)

AVGIFTER 2023

MEDLEMSAVGIFTER

Ny odlingsmedlem som skriver kontrakt efter 31 augusti betalar endast medlemsavgift på 500 kronor för innevarande år.

 

Arrendeavgiften inkluderar vattenförbrukning och renhållning och är beräknad på 87 stuglotter och 73 medlemmar med odlingslott/odlingslotter.

TOALETTNYCKEL 250:-/st. Stuglotterna köper sin nyckel då de kan sälja den vidare vid försäljning av stuglotten. Odlingslotts medlemmar deponerar 250:-/st som återfås vid medlemskapets upphörande. 

PÅMINNELSEAVGIFT Vid försening av fakturabetalning från föreningen tillkommer en avgift på 60:- för utskick av påminnelse.

LOPPIS Gratis för medlemmar och 50:- för icke medlemmar.

KLUBBSTUGAN kostar 500:- att hyra/dygn. Betalas via swish/bankkonto/kontant när nyckel erhålls alt. mot faktura i efterhand.

AVGIFT vid utebliven närvaro vid städdagar och städning av toaletterna debiteras en avgift om 500:-/tillfälle. Beslutades på årsmötet 2020. 

Vid utebliven EL-avläsning senast 30 september debiteras en straffavgift om 1000:-. Besllutades på årsmötet 2023.

ERSÄTTNINGAR till av årsstämman 2020 och utsedda styrelseledamöter och suppleanter beslutades det per år ska delas ut ett arvode på 999:- till ledamöter och 500:- till suppleanter och beroende på närvaro på styrelsesammanträden.

SLÄPKÄRRAN får du låna gratis till kommunens återvinning med ris/avfall från lotten. Övriga ärenden 200:-/tillfälle.

bottom of page