top of page

AVGIFTER

STUGLOTTER                                             

Förbundsavgift                  350 kr                Medlemsavgift                  500 kr                Arrendeavgift                   1950 kr 300 kvm  Totalt/år                          2800 kr                                           

ODLINGSLOTTER

Förbundsavgift                215 kr                  Medlemsavgift                500 kr                  Arrendeavgift                  450 kr/lott, 100kvm

Totalt/år                        1165 kr (inkl. 1 lott)

AVGIFTER 2024

MEDLEMSAVGIFTER

Ny odlingsmedlem som skriver kontrakt efter 31 augusti betalar endast medlemsavgift på 500 kronor för innevarande år.

 

Arrendeavgiften inkluderar vattenförbrukning och renhållning och är beräknad på 87 stuglotter och 73 medlemmar med odlingslott/odlingslotter.

ADMINISTRATIONSAVGIFT - 200 kr som betalas i samband med kontraktsskrivning.

TOALETTNYCKEL - 250 kr/st. Stuglotterna köper sin nyckel då de kan sälja den vidare vid en försäljning av stuglotten. Odlingslottsmedlemmar deponerar 250 kr/st som återfås vid medlemskapets upphörande. 

PÅMINNELSEAVGIFT - Vid försenad fakturainbetalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr. 

LOPPIS - Gratis för medlemmar och 50:- för icke medlemmar.

KLUBBSTUGAN - 750:- i hyra samt en depositionsavgift på 500:- som betalas i samband med kontraktsskrivning. Depositionsavgiften återbetalas om klubbstugan är återställd enligt kontraktet.

AVGIFT städdagar - Vid utebliven närvaro debiteras en avgift på 500:-/tillfälle enligt beslut på årsmötet 2020. 

Avgift EL-avläsning - Vid försenad avläsning av EL-mätarställningen (senast 30 september) debiteras berörd medlem en avgift på 1000:-. Avser stuglotter. Beslutades på årsmötet 2023.

SLÄPKÄRRAN - lånas ut gratis till medlemmar so ska transportera trädgårdsavfall från lotten till kommunens återvinningscentral. För övriga transporter är hyran 200 kr/tillfälle.

ERSÄTTNINGAR - till vald styrelse utgår ett arvode på 999:- till ordinarie ledamöter och 500:- till suppleanter och beroende på närvaro på styrelsesammanträden. Beslutades på årsmötet 2023.

 

bottom of page