AVGIFTER

STUGLOTTER                                             

Förbundsavgift                  350 kr                Medlemsavgift                  500 kr                Arrendeavgift                   1500 kr 300 kvm  Totalt/år                          2350 kr                                           

ODLINGSLOTTER

Förbundsavgift                215 kr                  Medlemsavgift                500 kr                  Arrendeavgift                  300 kr/lott, 100kvm

Totalt/år                        1015 kr (inkl. 1 lott)

AVGIFTER 2019

MEDLEMSAVGIFTER

Ny odlingsmedlem som skriver kontrakt efter 31 augusti betalar endast medlemsavgift på 360 kronor för innevarande år.

 

Arrendeavgiften inkluderar vattenförbrukning och renhållning och är beräknad på 87 stuglotter och 73 medlemmar med odlingslott/odlingslotter.

TOALETTNYCKEL 250:-/st. Stuglotterna köper sin nyckel då de kan sälja den vidare vid försäljning av stuglotten. Odlingslotts medlemmar deponerar 250:-/st som återfås vid medlemskapets upphörande. 

 

NY MEDLEM ska deponera 1000 kr vid tillträde. Beloppet betalas tillbaka när medlemskapet upphör och odlingslotten är iordningställd i fullgott skick för ny medlem. Om odlingslotten är ovårdad vid medlemskapets upphörande så behåller föreningen hela eller delar av depositionsavgiften.

PÅMINNELSEAVGIFT Vid försening av fakturabetalning från föreningen tillkommer en avgift på 60:- för utskick av påminnelse.

LOPPIS Gratis för medlemmar och 50:- för icke medlemmar.

KLUBBSTUGAN kostar 500:- att hyra/dygn. Betalas via swish/bankkonto/kontant när nyckel erhålls alt. mot faktura i efterhand.

AVGIFT vid utebliven närvaro vid städdagar debiteras en avgift om 150:-/tillfälle. Beslutades på årsmötet 2019.

ERSÄTTNINGAR till av årsstämman 2019 och utsedda styrelseledamöter och suppleanter beslutades det per år ska delas ut ett arvode på 999:- till ledamöter och 500:- till suppleanter och beroende på närvaro på styrelsesammanträden.

© 2015-18 by xxx at Koloniträdgårdsföreningen LUPINEN. All rights reserved. The site is proudly created with Wix.com